Miki Mećava – Udade se, jagodo

Tekst pesme

Udade se, jagodo
Udade se, draga dušo
Udade se Živka Sirinićka

Udade se, jagodo
Udade se, draga dušo
Udade se za Đorđa Đakovca

Kad to čuo, jagodo
Kad to čuo, draga dušo
Kad to čuo Mita Prizrenlija

Ćipnu Mita, jagodo
Ćipnu Mita, draga dušo
Ćipnu Mita, kaj da se pomami

Pa otide, jagodo
Pa otide, draga dušo
Pa otide na Živkina vrata

Zašto, Živke, jagodo
Zašto, Živke, draga dušo
Zašto, Živke, ti mene prevari

Nesam, Mito, jagodo
Nesam, Mito, draga dušo
Nesam, Mito, ja tebe varala

Mene dali, jagodo
Mene dali, draga dušo
Mene dali, nesu me pitali