Milena Plavšić – Nit ja spavam, nit ja dremam

Tekst pesme

Nit’ ja spavam, nit’ ja drijemam
Nit’ ja sna imam
Već po vazdan kraj pendžera
Suze proljevam

Kad god koja ptica leti
Ja je oplačem
Kad god koji putnik prođe
Ja ga upitam

Oj, putniče namjerniče
Vidjel’ dragog mog
Sve da sam ga i vidio
Ja ga ne poznah

Moje dragče poznajito
Lako poznati
Na njemu je dug’ dolama
Duga do zemlje

Crna oka, mrka brka
Stasa visoka