Milo Hrnić – Biser Hrvatski

Tekst pesme

Jedan bijeli golub slomljenih krila
Pao je ranjen na prozor moj
Jedan bijeli brod nada je bila
Jedino svijetlo u mraku tom

Bio nam je tužan Božić bez bora
Na oltaru svijeće, kuće bez krova
Dušu su nam ranili oni što ruše
Svetoga Vlaha i naš dom, jedini dom

Tu sam rođen i umrijet ću
čujem grada vapaj krik
Bože čuvaj nas, čuvaj
Vječni Dubrovnik

Tebi pjevam rodni grade
Neka znaju ljudi svi
Da ćeš uvijek ostati
Pravi biser Hrvatski

Bio nam je tužan Božić bez bora
Na oltaru svijeće, kuće bez krova
Dušu su nam ranili oni što ruše
Svetoga Vlaha i naš dom, jedini dom

Tu sam rođen i umrijet ću
čujem grada vapaj krik
Bože čuvaj nas, čuvaj
Vječni Dubrovnik

Tebi pjevam rodni grade
Neka znaju ljudi svi
Da ćeš uvijek ostati
Pravi biser Hrvatski