Milo Hrnić – Finta od života

Tekst pesme

Jubi san te ka i zemlju
Ča se mladom lozom kiti
Jubi san te, još te jubin
Kad me na te vino siti

Jubi san te ka ča dite
Jubi mater oli oca
Još bi tija da te jubin
Pri ča puknem ka i boca

Sanjam fintu od života
Da prid grmom dojde prova
Al me uvik nešto smota
I ne vidi se moja bova

Jubi san te ka ča dite
Jubi mater oli oca
Još bi tija da te jubin
Pri ča puknem ka i boca

Sanjam fintu od života
Da prid grmom dojde prova
Al me uvik nešto smota
I ne vidi se moja bova