Milo Hrnić – Imotski dragovoljci

Tekst pesme

Osamdeset Imotskih palih bojovnika
Vječno su za Hrvatsku i ponos i dika
Četrdeset dječice osta’ sirotinja
Ali za puk Imotski ona su svetinja

Dragovoljci Imotski vitezovi pali
Na oltaru doma život svoj su dali
Dragovoljci Imotski sokolovi sivi
Molitva su vječna legenda što živi

Osamdeset Imotskih palih bojovnika
Vječno su za Hrvatsku i ponos i dika
Četrdeset dječice osta’ sirotinja
Ali za puk Imotski ona su svetinja

Dragovoljci Imotski vitezovi pali
Na oltaru doma život svoj su dali
Dragovoljci Imotski sokolovi sivi
Molitva su vječna legenda što živi

Molitva su vječna legenda što živi