Milo Hrnić – Jedan čovjek sa gitarom

Tekst pesme

Pričala mi često mati
O čovjeka sa gitarom
Kog je srela jednog ljeta
Zavoljela ludim žarom

Dala mu je srce svoje
K’o što žena može dati
Mnogo dana, mnogo noći
čekala ga da se vrati

Jedan čovjek sa gitarom
‘ko zna kuda sada luta
Sa očima punim tuge
I sa dušom vagabunda

Jedan čovjek sa gitarom
Morao je dalje ići
Kad bi makar samo znao
Koliko na njega sličim

Pričala mi često mati
O čovjeka sa gitarom
Kog je srela jednog ljeta
Zavoljela ludim žarom

Vidio ga nikad nisam
Al osjećam da ga volim
Makar možda on ni ne zna
Da sam živ i da postojim

Jedan čovjek sa gitarom
‘ko zna kuda sada luta
Sa očima punim tuge
I sa dušom vagabunda

Jedan čovjek sa gitarom
Morao je dalje ići
Kad bi makar samo znao
Koliko na njega sličim

Kad bi makar samo znao
Koliko na njega sličim