Milo Hrnić – Mala Marija

Tekst pesme

Ostala je djevojčica sama
Od blaženstva zlo je rastavi

Duša njena sa tisuću rana
Traži samo malo ljubavi

Dobri Bože molitve joj primi
Zadnju nadu pretvori u spas

Zar Marija mora biti kriva
Biti kriva zato što je živa

Marija

Dobri Bože molitve joj primi
Zadnju nadu pretvori u spas

Zar Marija mora biti kriva
Biti kriva zato što je živa

Ime Tvoje molitva je sveta
Vječna ljubav i mala Marija