Milo Hrnić – Prijatelji čekajte me noćas

Tekst pesme

Rastali se oni dragi ljudi
Rastali se pisma nas ne skupi
Neko drugi moje zlato budi
Neko drugi moje mriže kupi

Razišli se ka rakova dica
Svaki za se, svak na svoju stranu
Ostala je gitara bez žica
Naslonjena uz praznu demižanu

Prijatelji čekajte me noćas
Doće pisma iz dna srca sama
Prijatelji ostanite noćas
Evo mene, evo me za vama

Nešto mi je ostalo na srcu
Što je jednom lako diglo sidro
Al je posli platilo to gorko
Pustom lukom, pocipanim jidrom

Otišli se ka rakova dica
Svaki za se, svak na svoju stranu
Ostala je gitara bez žica
Naslonjena uz praznu demižanu

Prijatelji čekajte me noćas
Doće pisma iz dna srca sama
Prijatelji ostanite noćas
Evo mene, evo me za vama

Prijatelji ostanite noćas
Evo mene, evo me za vama