Milo Hrnić – Što li radiš ove srijede

Tekst pesme

Moje riječi malo vrijede
Ali čistu ljubav nose
Što li radiš ove srijede
I svih onih dana poslije

I dok čekam ko na ledu
Ko što sumnjom sad me vodi
Novi susret i tu srijedu
Istom vatrom srce voli

Što li radiš ove srijede
Kad se grad ispuni svijetlom
U hladnoći neke zvijezde
Moj se život lomi s vjetrom

Gdje ćeš biti ove srijede
Kada sve daleko bude
I ti dani koji slijede
Što li u svom krilu nude

Moje riječi malo znače
Sad su slabe al se ne dam
I sve što se s tobom zače
Sad je prazno i bez reda