Milo Hrnić – Tebe san sanja

Tekst pesme

Tebe sam sanja cili život svoj
Tebe sam tražio a nesta u njoj
Svi moji snovi, sve moje boli bude se sad

Kad bi moju ljubav pripoznala
Kad bi tvoje misli dotaka’
Kad bi sa mnom poletila
Di bi mi bia kraj

Tebe sam sanja dok sam bio s njom
Tebe sam disa u noći praznoj
Svi moji snovi, sve moje boli bude se sad

Kad bi moju ljubav pripoznala
Kad bi tvoje misli dotaka’
Kad bi sa mnom poletila
Di bi mi bia kraj

Di bi mi bia kraj
Bia kraj