Milo Hrnić – U mislima na Suzi

Tekst pesme

Još pamtim dane kada smo se sreli
U red života ona nemir uni
I mišljah vječno sjat će
I kada ljeto prva kiša sludi

Al vrijeme uvijek nekom kraju nagli
I ljubeć nosi da je drugdje zima
Od svega osta otok u magli
I prazna stijena koju vjetar šiba

Suzi u srcu i mislima
Igra se svijetlom na obali
Suzi još živi u snovima
Koje smo zajedno sanjali

Zore sad sviću bez nas
More još pamti njen glas
Suzi u srcu i mislima
Suzi

Sad zovem more da mi priđe bliže
I da mi kaže gdje je ona sada
Jer u to ljeto više se ne stiže
I iznad svega samo kiša pada