Milo Hrnić – U tebe sam se zaljubio

Tekst pesme

Nikad me nitko nije shvatio
Da samo znaš koliko sam patio
Nikad mi nitko nije ni ruku pružio
A ja sam tugu u sebi gušio

Nikad me život nije mazio
Al’ nisam se dao hrabro sam gazio
Nikad mi ništa nije s neba padalo
A samo mi te nebo poslalo

I zadnju nadu kad sam izgubio
Kad sam bez ljubavi skoro poludio
I zadnju nadu kad sam izgubio
U tebe sam se dušo zaljubio

Nikad me život nije mazio
Al’ nisam se dao hrabro sam gazio
Nikad mi ništa nije s neba padalo
A samo mi te nebo poslalo

I zadnju nadu kad sam izgubio
Kad sam bez ljubavi skoro poludio
I zadnju nadu kad sam izgubio
U tebe sam se dušo zaljubio