Miroslav Ilić – Jana

Tekst pesme

Majka Jani darove ne sprema
Sem ljubavi drugog blaga nema
Al’ govore i šapuću momci
Lepša Jana od majskoga dana

REF.
Sirotica voli sirotana
Voli Jana sirotog Milana
Zalud zlato, zalud blaga mnoga
Sluša Jana šapat srca svoga

Usne su joj devojačko milje
Grudi bele, smilje i bosilje
U dva oka deo sjajnog neba
Zar joj, Bože, veće blago treba

REF.
Sirotica voli sirotana
Voli Jana sirotog Milana
Zalud zlato, zalud blaga mnoga
Sluša Jana šapat srca svoga

Zlatne dvore da joj sazidaju
A sa srmom staze posipaju
Sve to Jani do kolena nije
Bira ono što srcu milije

REF.
Sirotica voli sirotana
Voli Jana sirotog Milana
Zalud zlato, zalud blaga mnoga
Sluša Jana šapat srca svoga