Miroslav Ilić – Šta je tebi

Tekst pesme

Šta je tebi, zar ne vidiš
Moju ljubav u očima
Moju tugu u noćima

REF.
Kad te nema i kad sa mnom nisi
Šta je tebi, nema druge
Jedina za mene ti si
Kad te nema i kad sa mnom nisi
Šta je tebi, nemam drugu
Jedina za mene ti si

Šta je tebi, ja osećam
Tvoje srce u nedrima
Tvoju čežnju u bedrima

REF.
Kad te nema i kad sa mnom nisi
Šta je tebi, nema druge
Jedina za mene ti si
Kad te nema i kad sa mnom nisi
Šta je tebi, nemam drugu
Jedina za mene ti si

Šta je tebi, zar ne vidiš
Moju čežnju u rukama
Mene samog na mukama

REF.
Kad te nema i kad sa mnom nisi
Šta je tebi, nema druge
Jedina za mene ti si
Kad te nema i kad sa mnom nisi
Šta je tebi, nemam drugu
Jedina za mene ti si