Mladen Kvesić – Rana zoro

Tekst pesme

Dok mi srce okovale rane
Kad mi jutro u samoću svane
To mu nije teško izdržati
Teže mu što draga se ne vrati

To mu nije teško izdržati
Teže mu što draga se ne vrati

Rana zoro što me probudi
Dok mi srce stežu okovi
Kad ne mogu s njom se buditi
Draže sa svijeta otići

Kad mi jutro u samoći svane
Sve su krošnje raširile grane
I privile dragu mjesto mene
U njedrima sačuvale za me

I privile dragu mjesto mene
U njedrima sačuvale za me

Rana zoro što me probudi
Dok mi srce stežu okovi
Kad ne mogu s njom se buditi
Draže sa svijeta otići

Kad ne mogu s njom se buditi
Draže sa svijeta otići