Najbolji hrvatski tamburaši – Banja Luko i ta tvoja sela

Tekst pesme

Banja Luko i ta tvoja sela
U tebi me cura zanijela

Zanijela garavim očima
Bijelim licem i mednim ustima

Garavušo kad bi moja bila
Moja bi se želja ispunila

Mila majko povest ću je k sebi
Bit’ će draga i meni i tebi

Banja Luko grom u tebe puk’o
Jedva sam se iz tebe izvuk’o