Najbolji hrvatski tamburaši – Bosa Mara Bosnu pregazila

Tekst pesme

Bosa Mara Bosnu pregazila, Bosnu pregazila
Aj, Bosa Mara Bosnu pregazila
Na vitu se jelu naslonila, jelu naslonila
Aj na vitu se jelu naslonila

Vita jelo ti visoko rasteš, ti visoko rasteš
Aj vita jelo ti visoko rasteš
Što te pitam pravo da mi kažeš, pravo da mi kažeš
Aj što te pitam pravo da mi kažeš

Je li mi se oženio dragi, oženio dragi
Aj je li mi se oženio dragi
Jeste Maro već godina dana, već godina dana
Aj jeste Maro već godina dana

Oženio i kćerku dobio, i kćerku dobio
Aj oženio i kćerku dobio
I tvoje joj ime nadjenuo, ime nadjenuo
Aj i tvoje joj ime nadjenuo