Nedeljko Bilkić – Sedamdeset i dva dana

Tekst pesme

Sedamdeset i dva dana
Sedamdeset i dva dana
Na mom srcu leži rana

Nije rana od bolesti
Nije rana od bolesti
Već od tuge i žalosti

Svaka rana srca moga
Svaka rana srca moga
Pratiće me sve do groba

Uzmi pušku pa me ubi
Uzmi pušku pa me ubi
Ne daj drugoj da me ljubi