Nedžad Salković – Da zna zora

Tekst pesme

Da zna zora, da zna zora
Koju dragu ljubim ja
Aj ne bi zora, ne bi zora
Nikad pusta svanula
Aj ne bi zora, ne bi zora
Za godinu svanula

Danju, noću, noću, danju
Svoju dragu ljubim ja
Aj, al’ u zoru, a pred zoru
Opet dragoj žurim ja
Aj, al’ u zoru, a pred zoru
Opet dragoj idem ja

Gubio je, grlio je
Kako moja duša zna
Aj, kada dođe do rastanka
Gorke suze lijem ja
Aman, a kad dođe to rastanka
Gorke suze lijem ja