Negative – Konačan početak

Tekst pesme

Svetla u mraku, preko lica
Sasvim tiho, teče voda

Ljudi na Zemlji, ljudi na nebu
Večita staza, tako smo blizu
Postaje svet tek kada zatvorim oči
Da li to znači da uvek si sa mnom

Mada znam da to je konačan početak
Tražim odgovor i puštam da me vode
Stvari koje vidim, a tako fališ mi
Ja ne umem da zaboravim

Svetla u mraku, ljudi na nebu
Kad zatvorim oči, tako smo blizu

I mada znam da to je konačan početak
Tražim odgovor i puštam da me vode
Ljudi koje volim, zauvek odlaze
Al’ nikada ne umiru

I mada znam da to je konačan početak
Tražim odgovor i puštam da me vode
Stvari koje vidim, a tako fališ mi
Ja ne umem da zaboravim

Go, go, go