Nevenko Neno Tešić – Pesma majci

Tekst pesme

Sutra kada u mom gradu
Sretnete mi majku staru
Ne pričajte ništa loše
O nesrećnom svom drugaru
Ne pričajte ništa loše
O nesrećnom svom drugaru

REF.
Ne pričajte majci mojoj
Da sam tužan i da patim
Recite joj da sam srećan
Uskoro ću da se vratim
Recite joj da sam srećan
Uskoro ću da se vratim

Slažite je kako znate
Kad za mene majka pita
Recite joj već odavno
On ne pije i ne skita
Recite joj već odavno
On ne pije i ne skita

REF.
Ne pričajte majci mojoj
Da sam tužan i da patim
Recite joj da sam srećan
Uskoro ću da se vratim
Recite joj da sam srećan
Uskoro ću da se vratim

Ne recite istina će
Moju majku razboleti
Ako čuje kako patim
Ona neće preboleti
Ako čuje kako patim
Ona neće preboleti

REF.
Ne pričajte majci mojoj
Da sam tužan i da patim
Recite joj da sam srećan
Uskoro ću da se vratim
Recite joj da sam srećan
Uskoro ću da se vratim