Nina Romić – Put

Tekst pesme

Ne postoji mjesto, ne postoji crna rupa
Gdje se sad mogu skriti i plakati
Tamne presučene priče ovoga časa
Ne znam jel sanjam
A dajem ogoljene riječi bez patetike
A znam da nećeš doći
Jer između nas su stotine rijeka
Jata ptica, kristalna tama

Kad utjehu tražiš u putu
Kojeg znaš
Ja nisam tvoja cesta
Niti pravi putokaz
Daleki razgovor zvijezda, osjećam
Sada tišinu grada
Nijemo jutro i tupo slamanje leda
Zima je strana
Razilazimo se bez riječi
A toliko zvuka ima u nama