Novica Negovanović – Kameno srce

Tekst pesme

U krčmi staroj pijan za stolom patim
Sa rujnim vinom i dobrim drugom
Noćima noći kratim
Kako da živim kad tebe nemam sada
U srcu mome i bolnoj duši
Nesta i zadnja nada

REF.
Ostao sam tužan i sam, mir mi ne pruža
Ni noć, ni dan, ni ulica, ni moj pusti dom
Zato tužan plačem sam u bolu svom

Cigani mi cele noći svirali
Pesmu najdražu
Krčmari me rujnim vinom opili
Vinom rumenim (x2)

U mome oku noćas se suza ledi
O, zašto, zašto moj jadni život
Večitom tuga sledi
Za jecaj srca i bolu duše moje
Znam, neće nikad ni jednom čuti
Kameno srce tvoje

REF.
Ostao sam tužan i sam, mir mi ne pruža
Ni noć, ni dan, ni ulica, ni moj pusti dom
Zato tužan plačem sam u bolu svom

Cigani mi cele noći svirali
Pesmu najdražu
Krčmari me rujnim vinom opili
Vinom rumenim (x2)