Novica Zdravković – Ostala si uvek ista

Tekst pesme

Zbog teme sam sedam gora prošao
Sedamdeset sedam rana lečio
Koliko sam čaša razbio
Mnogo suza zbog tebe sam prolio

A ti, a ti
Ostala si uvek ista
A ti, a ti
Ostala si uvek ista

U kafanu muka me je vodila
Milicija pijanog izvodila
U kafanu muka me je vodila
Milicija pijanog izvodila

A ti, a ti
Ostala si uvek ista
A ti, a ti
Ostala si uvek ista

Od tebe sam jedno vreme bežao
U Parizu zaborav sam tražio
Od tebe sam jedno vreme bežao
U Parizu zaborav sam tražio

A ti, a ti
Ostala si uvek ista
A ti, a ti
Ostala si uvek ista

U kafanu muka me je vodila
Milicija pijanog izvodila
U kafanu muka me je vodila
Milicija pijanog izvodila

Zbog tebe sam četri pakla prošao
Al’ do raja nikad nisam došao
Kelnerica vinom me je pojila
Milicija pijanog izvodila

A ti, a ti
Ostala si uvek ista
A ti, a ti
Ostala si uvek ista

U kafanu muka me je vodila
Milicija pijanog izvodila
U kafanu muka me je vodila
Milicija pijanog izvodila