Obojeni Program – Eliot je sreda

Tekst pesme

Pripadnost je nekad bila tako draga
Utisci su vera nemoralnih dela
Vreme koje meriš
Odavno već stoji
Deluje na mase oružje u glavi

Napuštaš li ljude koji sada pate
Humori su laki, bezvredni i prazni
Porodica shvata, uspehu se nada
Položaj je zanos urođenih muka

Ljubavnik je nežan, moderan i pažen
Pojava je primer bespuća i drame
Voli svoje reči, dela njega krase
Naziva sve brojem
Kakvu radost pruža

Preporod je svemir
Eliot je sreda
Udobnost je ono što te sada muči
Osnovno je pravo kad te život treba
Pokreti su višak koji tebi smeta

REF.
Želim da budem crno i belo
Želim da budem crno i belo
Želim da budem crno i belo
Želim da budem crno i belo

Nevažnim se čini, tako bleda senka
Udarac u glavu, kako mi to pija
Dodirni mi ruke
Površinska paro
Opis moga tela, opis šupljeg stabla

REF.
Želim da budem crno i belo
Želim da budem crno i belo
Želim da budem crno i belo
Želim da budem crno i belo