Obojeni Program – Hvala!

Tekst pesme

I nikad, nikad nikom ne bih dao
Telo da mi sada uzme
Ne dam telo, ne dam telo
Jer trebaće mi

Nikad, nikad nikom ne bih dao
Glavu da mi sada uzme
Ne dam glavu, ne dam glavu
Jer trebace mi

Evo ga, dolazi
Evo ga, prilazi
U toj borbi mnogo krvi
On se nada, biće prvi
On se nada, on se bori

Nikad, nikad nikom ne bih dao
Dušu da mi sada uzme
Crne duše sve u meni
Jer trebaće mi

Nikad, nikad nikom ne bi dao
Osmeh da mi sada uzme
Ne dam osmeh, pun je čari
Jer trebaće mi

Evo ga, dolazi
Evo ga, prilazi
U toj borbi mnogo krvi
On se nada, bice prvi
On se nada, on se bori

Nikad, nikad nikom ne bih dao
Reči da mi piše knjige
Neću knjige, neću knjige
Jer trebaće mi

Nikad, nikad nikom ne bi dao
Pesme da mi pravi ploče
Neću ploče, neću ploče
Jer trebaće mi

Evo ga, dolazi
Evo ga, prilazi
U toj borbi mnogo krvi
On se nada, bice prvi
On se nada, on se bori