Obojeni Program – Stvarno dobar

Tekst pesme

Obala na moru, ledeni je breg
Mitovi o pravdi, nosim poklone
Puna su mi usta, meke granice
Kome treba fosfor, svetlom napunjen

Useljen u prazno, plima oseke
Faza niže vrste, slabo pripremljen
Jedan super ručak, kviz za naivne
Klizi mi niz stomak, sve me miluje

Dobar
Stvarno dobar

Projekti za sutra, ja se spominjem
Prekidam tu dramu, opsti interes
Samo da vam kažem, ovo ne ide
Vraćam se ja kući, vidno iscrpljen