Oktobar 1864 – Čekam

Tekst pesme

Vreme nestaje
Kao dah umoran od pevanja
Svet se okreće
Ritam je običan noć i dan
Ovo je vreme ratova
Vreme krupnih prevara
Čuješ li pucaju noćima
Trba mi nova muzika
I svetlo svemira
Vidiš li ništa se ne menja

Čekam i sad kao nekada
S licem na prozoru
Čuvam se od divljih vetrova
Senki u prolazu