Oliver Dragojević – Dao bi se kladit

Tekst pesme

Dao bi se kladit
Zakleti u sve
Zauvik zamučat
Prid svitom branit te
Rič, mi neće kriva
Priko usta prić
Tamo di si bila
Di ljubia san te

Dao bi ti srce
Dušu već si uzela
Dao bi još više
Nego što san ikad da
Da bar nisam čuja
Kad si nestala
Da bar nisam vidi
Kad ruku ti je da

Bolje od ovog
Nisan niti moga niti zna
I čime bi te dalje pratija
Ti putuj smirom
Nemir bit će moja posteja
Da san ti ikad reka da si puno više
Od mene zavridila

Dao bi ti srce
Dušu već si uzela
Dao bi još više
Nego što san ikad da
Da bar nisam čuja
Kad si nestala
Da bar nisam vidi
Kad ruku ti je da

Bolje od ovog
Nisan niti moga niti zna
I čime bi te dalje pratija
Ti putuj smirom
Nemir bit će moja posteja
Da san ti ikad reka da si puno više
Od mene zavridila

Dao bi ti srce
Dušu već si uzela
Dao bi još više
Nego što san ikad da
Da bar nisam čuja
Kad si nestala
Da bar nisam vidi
Kad ruku ti je da