Opća Opasnost – Budi se grad

Tekst pesme

Pjesme usnulog grada što budi se
Tijela umorna, lica posapana
Tko žuri taj ukorit hoće kraj
Semafor crveno, sad opet stoj

Uuu u očima jad
Uuu budi se grad
Uuu svi žure na rad
Uuu kad budi se grad

Ne ljuti se, nikud ne bježe ulice
Kad svane dan, produži malo sam
Ostavi brige za kasne godine
Mladost ti je kao dar, još nisi star

Uuu osmjehni se sad
Uuu budi se grad
Uuu treba biti mlad
Uuu kad budi se grad