Organizam – Kosmos

Tekst pesme

Kroz prozor gledam kako promiče svet
Molim te, ne trudi se, ne kvari mi dan
Iza zastora ovih teških i crvenih
Najbolje se snalazim kad ostanem sam

Odmahnuću rukom, okrenuti glavu
Kao pogrešnoj reči u pogrešan čas
Bila si mi jutro sad si neko koga znam
Raste kosmos između nas

Mi, mi smo isti
U krugu stojimo
Ogrnuti lišćem
Zar je u redu
Da te volim
Samo je trebalo
Prestati da dišem

Odmahnuću rukom, okrenuti glavu
Kao pogrešnoj reči u pogrešan čas
Bila si mi jutro sad si neko koga znam
Raste kosmos između nas

Mi, mi smo isti
U krugu stojimo
Ogrnuti lišćem
Zar je u redu
Da te volim
Samo je trebalo
Prestati da dišem