Organizam – Sherpas

Tekst pesme

Meni ne treba ništa
Sve sam poneo sa sobom kad sam doš’o na svet
Ja volim lako i sporo al’ ne umem tako
Ja to nemam u genima mene radi brzina

Moje su cipele šuplje
Zato što hodam ka zvezdama ne smeta voda u njima
Džepovi rupe
Moje su oči jezera, dođi da plivaš u njima

Ram pa para pa pam param pam
Moje su oči jezera