Pop mašina – Vreme za nas

Tekst pesme

Sanjam da sviće nov dan
Zorom da dolaziš ti
U oku sad iskreno sjajim

Čujem već muziku sunca
Čuvam istinu u ruci
I znam sad da je vreme za nas

Poći ćemo preko burnog mora
Istim putem kao i otac naš
Bićemo s njim još mnogo puta
I svetlo biće u nama