Raspjevane Meraklije – Suceske barabe

Tekst pesme

Šta bi žene bez barabe, bez barabe dvije
Šta bi žene bez barabe, bez barabe dvije
Iz Suceske Bege, Bege i Rukije
Iz Suceske Bege, Bege i Rukije

O kome bi pričale, za kim uzdisale
O kome bi pričale, za kim uzdisale
I koga bi nocu kasno ispracale
I koga bi nocu kasno ispracale

Šta bi žene, šta bi žene da baraba nema
Šta bi žene, šta bi žene da baraba nema
Koja bi im bila, bila glavna tema
Koja bi im bila, bila glavna tema

O kome bi pričale, koga klevetale
O kome bi pričale, koga klevetale
I koga bi pod kradom s prozora gledale
I koga bi pod kradom s prozora gledale

Šta bi žene, od života od života svoga
Šta bi žene, od života od života svoga
Da izgube barabu, barabu jednoga
Da izgube barabu, barabu jednoga

O kome bi pričale, koga spominjale
O kome bi pričale, koga spominjale
I koga bi u Akšam na dole čekale
I koga bi u Akšam na dole čekale

Šta bi žene kako bi, kako bi živjele
Šta bi žene kako bi, kako bi živjele
Da Rukija i Bego bilo gdje odsele
Da Rukija i Bego bilo gdje odsele

O kome bi pričale, koga spominjale
O kome bi pričale, koga spominjale
I koga bi one na sijelo zvale
I koga bi one na sijelo zvale