Rebel Star – Dimnjaci bez krovova

Tekst pesme

Pusta je
Naša ulica
Mi smo dimnjaci
Bez krovova

I ovaj maj
Nas jako sporo leči
Sa tegom u nogama
I nedostatkom reči
Dosada

Kao bežanje
Od bogova
Od svetlosnih
Snopova

Ovaj maj
Nas jako sporo leči
Sa tegom u nogama
Nosim srce grada
U kesama

Zima, predugo zima traje
Zima, predugo zima traje
Zaplešimo
Uz sjaj perona
Na klupama
Dočekajmo kraj