Riblja Čorba – Kaži, ko te ljubi dok sam ja na straži

Tekst pesme

Kapetan se šeta
A ispred njega četa
I kaže “Ti some”, ja
Ideš na stražu, dabome
I dok mu psujem mamu
Mislim na tebe samu
Već vidim nekog skota
Da se tu mota

Rado ide Srbin u vojnike
Dva ga vuku a trojica tuku
Neko ipak stražu čuva
Da nas vetar ne oduva
Ne vole nas Bugari
Ni Austrougari
Mrze nas Japanci
I Liliputanci

Dok ja našu domovinu čuvam
Umesto da sedim i da duvam
Dok se bavim oružanom silom
Ti se krešeš sa nekim civilom

Lepo priznaj pa ću biti blaži
Ko te ljubi dok sam ja na straži
Nije lepo da ti zapneš svojski
Dok ja služim narodu u vojski
Ko te ljubi dok sam ja na straži