S.A.R.S. – Ana

Tekst pesme

Njen je osmeh čudesan
Njen je osmeh sreće definicija
Njen je osmeh radostan
Njen je osmeh radosna policija
Njen je osmeh reka, more
Njen je osmeh bara, brdo, planina
Njen je osmeh doručak
Njen je osmeh leba, luk i slanina

Kada Ana smeje se, sve dobro je, kada Ana smeje se
Kada Ana smeje se, svi joj smeju se jer ima zube krezave
Kada Ana smeje se, sve dobro je, kada Ana smeje se
Kada Ana smeje se, svi joj smeju se jer ima zube krezave

Njen je osmeh bolest leči
Njen osmeh sve probleme rešava
Njen osmeh kuće kreči
Njen osmeh čak i požar sprečava
Njen je osmeh zanosan
Njen je osmeh kao san
I svaki dan bez njenog osmeha
Je mamuran

Kada Ana smeje se, sve dobro je, kada Ana smeje se
Kada Ana smeje se, svi joj smeju se jer ima zube krezave
Kada Ana smeje se, sve dobro je, kada Ana smeje se
Kada Ana smeje se, svi joj smeju se jer ima zube krezave

Ooo, da li zna, kako bez nje tmuran je dan
Ooo, da li zna, kako bez nje dan je sumoran

Kada Ana smeje se, sve dobro je, kada Ana smeje se
Kada Ana smeje se, svi joj smeju se jer ima zube krezave
Kada Ana smeje se, sve dobro je, kada Ana smeje se
Kada Ana smeje se, svi joj smeju se jer ima zube krezave