Sabrija Vulić – U ovoj se kući veli

Tekst pesme

U ovoj se kući veli
Dobro došli prijatelji

U ovoj se kući kaže
Domaćinu Bog pomaže

Vesela je kuća cijela
Došlo dosta prijatelja

Veselje vam srećno bilo
Vazda vam se veseljilo

Ovoj kući nema mane
Nemoj kolo da prestane

Nek se igra i veseli
Nek je svima sve po želji

Prijatelji mi želimo
Da se skupa veselimo

Svi ste ovoj kući mili
U zdravlje nam dolazili