Seine – Čija

Tekst pesme

Čija je puška zapucala prva
Čija je čelik a čija od drva
Čija će glava puknuti prije
Kost o kost o kost prska hrskavica nos
Krvlju punim džep
Perpetuum mobile
Perpetuum nasilje
Nasilje mati je nasilja mati je nasilje
Mati je nas

Čije je salo moj oteti obrok
Siromašan ko crkveni miš
Miš crkven ko papa
Cijela je šuma napucana s bogom
Svi se kolju
Svi ne znaju kud bi sa sobom
Imamo viška oružja
I manjak viška
Škakljivo

Čije je sjeme
Gle tko to klije
Čije su riječi
A čije biblije iz kabla kiša crvena
Mir i stabilnost
Za sva vremena