Seine – Dva

Tekst pesme

Stalno pokušavam da budem novac
Umjesto lovina da budem lovac
Al kako da zapuca ovo srce
Kako da zapuca čak i kada boli
Ono ne puca
Ono voli

Stalno pokušavam da budem brojka
Umjesto dvojka biti trojka
Al kako da pribroji ovo srce
Kako da pribroji čak i kad ne vraća
Ako i oduzme
Ono plaća

Stalno pokušavam da budem cvijet
Koliko je srce pitam svijet
Gdje počinje samoća a gdje staje
Gdje počinje samoća i koliko je sva
Korijen od srce
Jednako je
Dva