Sejo Pitić – Hiljadu kiša u meni pada

Tekst pesme

Ponesi, vjetre, na svoje pute
Opojni miris njene kose
A ja ću tiho u sjeni lipa
Sanjat’ joj usne i noge bose

REF.
Hiljadu kiša u meni pada
Jer ja sam čovjek što svjetom luta
Al’ ako ikad poželi doći
Ja ću je čekati na kraju puta
Na kraju puta

Ponesi, vjetre, i moju tugu
Neka joj kaže gdje sam sada
Od onog trena kad je izgubih
Polako se gubi i zadnja nada

REF.
Hiljadu kiša u meni pada
Jer ja sam čovjek što svjetom luta
Al’ ako ikad poželi doći
Ja ću je čekati na kraju puta
Na kraju puta

Dugo ću tako u samoći
Vraćati dane kad moja bješe
Tada ne tražih pomoć u vinu
I cigane stare da me tješe

REF.
Hiljadu kiša u meni pada
Jer ja sam čovjek što svjetom luta
Al’ ako ikad poželi doći
Ja ću je čekati na kraju puta
Na kraju puta