Silente – Dragi vjerujem u sve

Tekst pesme

Dragi, vjerujem u sve
U opravdane ratove
Stvarno vjerujem u sve
I u laži i u istine
Ali ne i u tebe

Polako prodajem snove za blud
Kao breme
Kad ne letiš krila samo smetaju

Dragi, vjerujem u sve
U čitače sudbine
Čarolije i magije
Sve te silne bogove
Ali ne i u tebe

Polako prodajem snove za blud
Kao breme
Kad ne letiš krila samo smetaju