Smak – Slikar s Pikadilija

Tekst pesme

Ljetnje noći pio je
Nemoć svoju video je
Iste noći snio je
Iskre u suzi svetlucave

REF.
Da li vide takvu moru
I šta to vidim u zoru

Jedan momak sasvim sam
Nosi četke, boje, ram
Ideje nema – pobegle
Gde su one, skrivaju l’ se

REF.
Da li vide takvu moru
I šta to vidim u zoru

Zar to vide, kakva mora
I zar to donese zora

Iste noći hteo je
Da baci četke, boje, ram
Ali, jedan slučaj sve
Stopi suze svetlucave

REF.
Da li vide takvu moru
I šta to vidim u zoru

On tu vide belu paru
I sav crven u žaru
Podiže je, priđe baru
Hej, naspi mi, konobaru