Smak – Šumadijski blues

Tekst pesme

O, kako ste ljudi moji
Jedna soba, drugi svet
Ja sam sam, u svojoj čoji
Gledam tuđi, truo cvet

Poklonio bih život
Da pređem stari plot

Sanjao sam žutu dunju
Zemlju moju, zelen gaj
Video sam sjajnu munju
Drag i dalek zavičaj

Neko mi tad priđe i reče
Stranče, dobro veče

O, imaš lepa kola, stranče
Sigurno si srećan ti
A ja, uplakan rekoh, jadan
Dajem je, za tvoj jedan dan

REF.
A onda poče blues
Moja Šumadija peva o sreći