SMF – Opljačkani smo

Tekst pesme

Jao, opljačkani smo, opljačkani
Pokupio je sve pare što smo spremili za Bilija
Ko, ko
Šta ko
Onaj tvoj izrod