Tifa – Grijesi ljubavi

Tekst pesme

Već sam dugo, evo idu zime
Kurve plaše, ja bih ljubav dat’
Hajde smiluj mi se, reci ime
Da te noćas mogu svojom zvat’

Priviđenje, možda, ne znam, sanjam
Da li ti si samo avet sna
Gdje li vidjeh tako, lijepa stvora
Za te Gospo varam i Boga

REF.
Vadi me, nisam više
Ni za šta
Teško mi, o moj Bože
Odoh do vraga

Vadi me, na se
Više ne ličim
Pribi se, zagrli me, da zaboravim
Na sve grijehe ljubavne

Po tebi dišu, ženo
Cvjetovi u maju
U snu ti, medom slutim
Reci ako znaš

Da li s tobom
Stvari žive traju
I neću kleti grijehe
Rad sam da se dam

REF.
Vadi me, nisam više
Ni za šta
Teško mi, o moj Bože
Odoh do vraga

Vadi me, na se
Više ne ličim
Pribi se, zagrli me, da zaboravim
Na sve grijehe ljubavne