Toni Šafarić – Hej, Međimurec

Tekst pesme

Drôgi moji Međimurci
Ovo vam je pesma posvečena
Mojim dobrim i vrednim prijôteljima
Zidôrima i tesôrima
Kaj so tak vredni po cjelim svijetu

Mura tiha teće, cvétu ruže biele
Kalampijera zlatice bodo ti pojéle
A da si političar, sam bi jél i pil
Za života dvô put vu Zôgrebu si bil

Kramp i lopata, za tô smo tata-mata
Zidarija, tesarija, to je sama pizdarija
Hej, Međimurec, hej, Međimurec

Joška, pa de si? Daj morta, morta, cigla
Idemo! Ajde! A de je kramp? A de lopata
Ma pusti vê pivo! Joška

Njé si za doktora, ni za profesora
Jer tu brig u knjigi pročitati se mora
Vu krčmi ti je jôkô drôgô, ti bi jên gemišt
A pri tebi nema bez penezov ništ

Hvala Denis na poslatom tekstu