Učiteljice – Na stanu

Tekst pesme

REF.
Na stanu na stanu
Vi ste zajedno na stanu
Ja sam sama al sa tobom
Samo nek je vamo dobro

Vi ste u stanu u stanu
Gdje sam nekad sa njim
Sretna bila tu mu srce dala
Tu sam tebe sa njim upoznala
To mi je hvala

To je bila moja najbolja
Godina , al ko to zna
Bila si mi prijateljica
Najbolja i najgora

A s druge strane jastuka
Tu gdje vaši snovi žive
Tu nema mjesta za mene
Sve što je moje, moje nije

REF.
Na stanu na stanu
Vi ste zajedno na stanu
Ja sam sama al sa tobom
Samo nek je vamo dobro

Vi ste u stanu u stanu
Gdje su desila se čuda
Jedan prsten, boca vina
Jedan luđak, jedna luda

Na stanu na stanu
Vi ste zajedno na stanu
Ja sam sama al sa tobom
Samo nek je vamo dobro i sve

Vi ste u stanu u stanu
Gdje sam nekad sa njim
Sretna bila tu mu srce dala
Tu sam tebe sa njim upoznala
To mi je hvala

To je bila moja najbolja
Godina , al ko to zna
Bila si mi prijateljica
Najbolja sve do tad

A s druge strane jastuka
Tu gdje vaši snovi žive
Tu nema mjesta za mene
Sve što je moje, moje nije

REF.
Na stanu na stanu
Vi ste zajedno na stanu
Ja sam sama al sa tobom
Samo nek je vamo dobro

Vi ste u stanu u stanu
Gdje su desila se čuda
Jedan prsten, boca vina
Jedan luđak, jedna luda

Na stanu na stanu
Vi ste zajedno na stanu
Ja sam sama al sa tobom
Samo nek je vamo dobro

Vi ste u stanu u stanu
Gdje sam nekad sa njim
Sretna bila tu mu srce dala
Tu sam tebe sa njim upoznala
To mi je hvala