Vatreni Poljubac – Htjela si i nek ti bude

Tekst pesme

Znala si o meni skoro sve
Ovo sada i ono pr’je
Rek’o sam ti dobro razmisli
Nikako vrijeme duže
Na rastanku neću suze
Znakovala si i rekla si

Poljupci neka sude htjela si nek’ ti bude

Nemoj reći nisam bio fer
Kad odem nemoj reći da sam zvijer
Tražila si noći lude
Htjela si i nek’ ti bude

Nemoj reći nisam bio fer
Kad odem nemoj reći da sam zvijer

Znao sam da hranim tvoje sne
one bludne i one pr’je
Rek’o sam ti dobro razmisli
Nikako vrijeme duže
Na rastanku neću suze
Znakovala si i rekla si

Poljupci neka sude htjela si i nek’ ti bude

Nemoj reći nisam bio fer
Kad odem nemoj reći da sam zvijer
Tražila si noći lude
Htjela si i nek’ ti bude

Nemoj reći nisam bio fer
Kad odem nemoj reći da sam zvijer

Tražila si noći lude htjela si i nek’ bude

Nemoj reći nisam bio fer
Kad odem nemoj reći da sam zvijer
Tražila si noći lude
Htjela si i nek’ ti bude