Veliki Prezir – Hemija

Tekst pesme

Hemija
Zaustavljen
Ćutanje
Ko je to
Pusti da
Da ostanem
Šaputanje
Ko je to
Hiljadu lica da uzmemo
Sa nekim drugim započeti dan
Iz tvoje ruke viri mali nos
Ti menjaš usne za moja sećanja
Hemija
Zaustavljen
Ćutanje
Ko je to
Pusti da
Da ostanem
Lutanje
Ko je to